Sunday, September 29, 2013

Hotellivarausten kehityksen visualisointi kaaviossa

Tuli eteen kysymys mikä on paras tapa tuoda hotellivaraus-tyyppinen tieto kaavioon niin että samalla näkee tulevien varausten kehityksen sekä voi verrata sitä entisten varausten kehitykseen.

Tässä ei oteta kantaa ylivarauksiin vaan tärkein on nähdä ennakoivasta onko tulevia varauksia vähemmän vain enemmän kuin normaalisti.

Ensin data pitää saada oikeaan muotoon. Tämä ei välttämättä ole mikään yksinkertainen asia mutta koska se riippuu niin paljon käytettävissä olevista järjestelmistä, ohitan sen vaiheen ja siirryn suoraan valmiiseen dataan ja sen visualisointiin.Varauskuukausi0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
Majoituskuukausi 2013-12-01


25% 13% 6%

2013-11-01

54% 38% 19% 9%

2013-10-01
86% 60% 42% 21% 11%

2013-09-01 96% 85% 67% 33% 20% 10%

2013-08-01 95% 86% 64% 40% 4% 2%

2013-07-01 100% 90% 60% 45% 15% 8%

2013-06-01 100% 90% 63% 44% 22% 11%

2013-05-01 95% 86% 60% 42% 21% 10%

2013-04-01 95% 86% 60% 42% 21% 10%

2013-03-01 96% 86% 60% 42% 21% 11%

2013-02-01 95% 86% 60% 42% 21% 10%

2013-01-01 90% 81% 57% 40% 20% 10%

Kaaviossa näkyy mihin muotoon data pitää saada syötettyä. Kaavion käsittelykuukausi on tässä syyskuu, eli viimeisin majoituskuukausi missä varauskuukausia on enää 0 jäljellä. Varauskuukausi 0 tarkoittaa että kyseessä on jo sen kuukauden toteutunut käyttöaste. Sarake -1 näyttää kuinka paljon käyttöasteen arveltiin olevan kuukautta aiemmin ts. kuinka paljon varauksia oli tehty silloin. Sarake -6 näyttää tuolloin kuinka paljon varauksia tehtiin puoli vuotta etujassa.

Taulukko on varsin helppo siirtää kaavioksi. Jokainen rivi omaksi käyräkseen, arvot ovat silloin sarakkeissa.


Tämän taulukon voi sitten helposti siirtää taulukkolaskennan kaavioksi. Kokeilin ensin 3d-kaaviota mutta 3d ei sinänsä tuo tässä mitään lisäinformaatiota vaan ainoastaan haittaa visuaalista vertailua.Kun kaaviona käyttää tavallista pinta-ala-kaaviota ( ei kumuloituva) niin tämä onkin jo huomattavasti helppolukuisempi. Tässä taulukon käyttö on käännetty edelliseen verrattuna, joten varauskuukausi eli sarakkeet ovat tässä omia käyriään jolloin arvot ovat riveissä. Syyskuu on viimeinen kuukausi jolla on toteutunut käyttöaste eli 0-käyrä. Kaaviosta näkee helposti että seuraavan kuukauden (lokakuu) varaukset ovat edellisten kuukausien tasolla mutta kaksi seuraavaa kuukautta ovat normaalia alemmalla varaustasolla.

Pieni ongelma tässä kuvaustavassa on jos tulee paljon peruutuksia, käyrät katoavat toistensa alle.


Jos kaavio vaihdetaan pelkiksi viivoiksi, mikään tieto ei katoa toisen taakse.

Jos varauksissa on paljon kausivaihtelua kuten hotellivarauksissa varmaan onkin, voidaan käyttää edellisten vuosien tietoja keskiarvona ja verrata uuden vuoden tietoja niihin. Tällöin arvot tulevat olemaan prosenttiosuuksia ja edellisvuosista muuttumaton varaustieto tulee olemaan arvoltaan 100%. Kaaviossa käyrät näkyisivät siis toistensa päällä. Jotta kaaviot pysyisivät kuitenkin havainnollisina, kannattaa varauskuukaudet skaalata mittasuhteiltaan samankaltaiseksi kuin ne ovat ylläolevassa kaaviossa.

 Tietenkin tässä kannattaa muistaa että ne edellisten kuukausien varaukset on saavutettu tietyllä markkinointiponnistuksella ja kaaviosta lähinnä näkee että säilyttämällä sama markkinointi pitäisi päästä samoihin varaustasoihin. Vaikka varaustilanne näyttäisi hyvältä ja edellisten kuukausien kaltaiselta, se ei tarkoita että markkinointia kannattaisi lopettaa ;)

No comments:

Post a Comment